Zahrnuje

 • úvodní pohovor o zdravotních potížích
 • měření refrakce
 • stanovení zrakové ostrosti na dálku i na blízko, popřípadě předpis brýlové korekce
 • měření nitroočního tlaku pomocí bezkontaktního tonometru
 • vyšetření okolí oka, spojivky, rohovky, přední komory a duhovky, čočky, sítnice a zrakového nervu

Druhy vyšetření

 • oční vyšetření - zevního segmentu oka pomocí štěrbinové lampy, očního pozadí oftalmoskopem
 • vyžádaná vyšetření - vyšetření očního pozadí u sledovaných celkových chorob, vyšetření dětí při podezření na šilhání, vyšetření očního pozadí u nedonošených dětí
 • pomocná vyšetření - vyšetření barvocitu, test na prostorové vidění tabulkami, měření dioptrií na automatickém refraktometru Canon, gonioskopie u pacientů se zeleným zákalem (vyšetření rohovko-duhovkového úhlu)

Nejčastější diagnostikované oční poruchy a onemocnění

 • onemocnění víček, slzných cest, spojivky, rohovky, bělimy
 • onemocnění čočky (šedý zákal, vychýlení čočky)
 • zelený zákal - glaukom
 • onemocnění sítnice (cévní, věkem podmíněné, při celkových onemocněních - vysokém krevním tlaku, cukrovce)
 • onemocnění sklivce (krvácení, zákaly)
 • poranění oka a jeho okolí
 • dioptrické vady

Podle očního nálezu navrhuji optimální léčbu, popřípadě pacienta odesílám s písemným doporučením na pomocná vyšetření, která nejsou dostupná v naší ordinaci (ultrazvuk, CT, OCT, HRT).

Je-li vhodné chirurgické řešení, objednávám k operaci.

Přístrojové vybavení ambulance firmy TOPCON

 • vyšetřovací jednotka IS 600 se SLIT LAMP SL 2F
 • COMPUTERIZED TONOMETR CT-1PK k bezkontaktnímu měření nitroočního tlaku a tloušťky rohovky
 • KERATOREFRAKTOMETR KR 8900 měří zakřivení rohovky a refrakce
 • OPTOTYP CC 100 pro vyšetření zrakové ostrosti
 • FOKOMETR CL 100 změří dioptrie v brýlových čočkách

PRO VYŠETŘENÍ ZORNÉHO POLE AUTOMATICKÝ PERIMETR CENTREFIELD FIRMY OCULUS